Od 2007r. zespół pod nową nazwą "Basilica Cantans" prowadzi:

Mirosława Jura - Żegleń


Absolwentka Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego w klasie dyrygentury prof. Marii Oraczewskiej -Skorek (1987r.) oraz Podyplomowego Studium Akompaniatorskiego Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest laureatką III Nagrody I Edycji Konkursu Dyrygentury Chóralnej "W Stronę Polifonii" (1986r.). Wieloletnia członkini Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej (1983-1998), a zarazem asystentka ówczesnego kierownika zespołu Piotra Ferensowicza. Wielokrotnie występowała jako chórzystka-solistka, akompaniowała solistom i dyrygowała zespołem (m.in. podczas seminarium dla dyrygentów w Indianapolis w USA). Jest autorką pracy magisterskiej pt. "Działalność Akademickiego Chóru Górniczego w latach 1970-1986" napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Krukowskiego ocenionej celująco, a która jak dotąd stanowi jedyne tak obszerne, a zarazem dogłębne opracowanie źródłowe dotyczące tego zespołu. W 2003r. podczas Jubileuszowego Koncertu z okazji XXX Festiwalu Barbórkowego Chórów Studenckich została uhonorowana Srebrną Odznaką PZChiO. Od początku 2007r. jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru "Basilica Cantans".

Zawodowo pracuje jako akompaniatorka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Współpracuje i stale koncertuje niemal ze wszystkimi grupami instrumentów oraz zespołami kameralnymi i chórami szkolnymi. Wzięła udział w 33 recitalach dyplomowych oraz wielu ogólnopolskich przesłuchaniach konkursowych, na których uczniowie niejednokrotnie zajmowali czołowe lokaty. Zajmuje się popularyzowaniem muzyki poprzez organizowanie i prowadzenie koncertów w różnych placówkach Wrocławia od przedszkoli, poprzez szkoły po różne kluby czy kościoły. W latach 2005-2009 pełniła funkcję Społecznego Koordynatora i Przedstawiciela Akompaniatorów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Jest autorką jednego z rozdziałów jubileuszowego wydania książki pt. "Szkoła na dwie piątki" oraz "Programu Nauczania dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz II stopnia - przedmiot: Praca z akompaniatorem". Ponadto w latach 2004-2009 współpracowała jako akompaniator i pedagog z Projektem Samorządu Miasta Wrocławia "Śpiewający Wrocław" firmowany przez Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans".

Wzięła udział w licznych kursach i warsztatach z zakresu pianistyki i kameralistyki fortepianowej, prowadzonych m.in. przez prof. Martina Berkofsky'ego (USA), prof. Andrzeja Tatarskiego (AM / Poznań), prof. Ellę Susmanek (AM / Warszawa), Lidię Kozubek (AM / Warszawa), Krzysztofa Jabłońskiego (Kanada) i Grzegorza Kurzyńskiego ( AM / Wrocław). Jako akompaniator przyczyniła się do popularyzowania utworów skrzypcowych prof. Antoniego Cofalika, wykonując podczas odbywających się w 2008r. w Oleśnicy i Wrocławiu sesji warsztatów oraz wieńczących je Koncertów Finałowych cykl utworów ze zbiorów "ZOO" i "W cyrku" pod kierunkiem samego kompozytora. Jest autorką wyciągu fortepianowego Hymnu Szkolnego autorstwa Włodzimierza Szomańskiego (muzyka) i Marii Sonii Krok (słowa), którego instrumentacji dokonał znakomity muzyk, aranżer i dyrygent Jan Walczyński. Stale doskonali swój warsztat zawodowy, zarówno jako pianistka kameralistka, jak i dyrygentka. Jest laureatką nagród za wyróżniający się akompaniament na konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich. W 2009r. została uhonorowana Złotą Odznaką PZChiO i w drodze awansu zawodowego uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2011r. jest również wykładowcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim przy Archidiecezji Wrocławskiej, gdzie prowadzi m.in. Chór VOX ECCLESIAE.

KONTAKT: mirkajz@wp.pl;
Tel. 782 958 598