Oferta chóru Basilica Cantans

  • oprawa mszy świętej
  • oprawa ślubów, chrztów, mszy żałobnych, jubileuszy
  • oprawa uroczystości świeckich (np. inauguracja roku akademickiego)
  • koncert kolęd i pastorałek
  • koncert muzyki sakralnej
  • koncert pieśni pasyjnych
  • koncert pieśni maryjnych
  • koncert pieśni cerkiewnych
  • koncert pieśni patriotycznych
  • koncert muzyki rozrywkowej/karnawałowy